Cennik 2017/2018

Każdy język w tej samej cenie!

Cena kursu zawiera:
Sesję z coachem (dla dorosłych)
Test poziomujący
Zajęcia dydaktyczne
Podręcznik i materiały dodatkowe
Ok. 100 godzin kursu online (młodzież i dorośli)

Rodzaj kursu Płatne z góry* Płatność w 2 ratach** Płatność w 4 ratach*** Płatność miesięczna****
Grupa Dzieci (SP 0-4): 2 x 45 min tygodniowo (62 h lekcyjne) 1049 zł 525 zł x 2 275 zł x 4 120 zł x 9
Grupa Dzieci (SP 5-8): 2 x 60 min tygodniowo (82 h lekcyjne) 1299 zł 650 zł x 2 325 zł x 4 150 zł x 9
Grupa Liceum, Grupa Dorośli oraz Grupa Biznes: 2 x 90 min tygodniowo (120 h lekcyjnych) 1899 zł 950 zł x 2 475 zł x 4 215 zł x 9
Kursy weekendowe: 3 x 45 min tygodniowo 1440 zł 720 zł x 2 370 zł x 4 170 zł x 9
Grupa SUPERIntensywne: 6 m-cy (144 h lekcyjne) 2250 zł 1120 zł x 2 560 zł x 4 360 zł x 6
Zajęcia indywidualne / z dojazdem / lub inne warianty Cena ustalana indywidualnie.
Grupa Dzieci (SP 0-4): 2 x 45 min tygodniowo (62h lekcyjne)

Płatne z góry* 1049 zł
Płatność w 2 ratach** 525 zł x 2
Płatność w 4 ratach*** 275 zł x 4
Płatność miesięczna**** 120 zł x 9
Grupa Dzieci (SP 5-8): 2 × 60 min tygodniowo (82 h lekcyjne)

Płatne z góry* 1299 zł
Płatność w 2 ratach** 650 zł x 2
Płatność w 4 ratach*** 325 zł x 4
Płatność miesięczna**** 150 zł x 9
Grupa Liceum, Grupa Dorośli oraz Grupa Biznes: 2 × 90 min tygodniowo (120 h lekcyjnych)

Płatne z góry* 1899 zł
Płatność w 2 ratach** 950 zł x 2
Płatność w 4 ratach*** 475 zł x 4
Płatność miesięczna**** 215 zł x 9
Kursy weekendowe: 3 x 45 min tygodniowo

Płatne z góry* 1440 zł
Płatność w 2 ratach** 720 zł x 2
Płatność w 4 ratach*** 370 zł x 4
Płatność miesięczna**** 170 zł x 9
Grupa SUPERIntensywne: 5 × 135 min tygodniowo (60 h lekcyjnych)

Płatne z góry* 999 zł
Płatność w 2 ratach** 500 zł x 2
Płatność w 4 ratach***
Płatność miesięczna****
Zajęcia indywidualne / z dojazdem / lub inne warianty: Cena ustalana indywidualnie.

* Płatność w dniu zapisu
** Pierwsza rata w dniu zapisu, druga do 10.01.2018
*** Raty płatne: 1 przy zapisie, następne kolejno do 10.12, 10.02 i 10.04
**** Raty płatne: 1 przy zapisie, a pozostałe do 10-go dnia każdego miesiąca